ระวังอย่าให้ยุงกัด

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ระวังอย่าให้ยุงกัด thaihealth


แฟ้มภาพ


บึงกุ่ม เตือน ระวังอย่าให้ยุงกัด เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังตามที่ต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค


นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตรวดเร็ว และแพร่กระจายได้ง่าย เขตมีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังตามที่ต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค จึงขอให้ประชาชนดูแลตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัด ทายากันยุง นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน โดยใช้มาตรการ “5 ป 1 ข” ได้แก่ ปิด-ปิดภาชนะน้ำขังให้มิดชิด, เปลี่ยน-เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน, ปล่อย-ปล่อยปลาหางนกยูงหรือปลากินลูกน้ำ, ปรับปรุง-ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่มี่น้ำขังในที่ต่างๆ, ปฏิบัติ-ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัยและขัด-ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำกำจัดไข่ยุง


สำหรับผู้ที่มีอาการไข้สูงร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหารและอาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง แต่มักไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก ให้สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาให้ทันท่วงที

Shares:
QR Code :
QR Code