ระวังภัยจากไฟฟ้า ช่วงหน้าฝน

แนะวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ


ระวังภัยจากไฟฟ้า ช่วงหน้าฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


นางอุดมพร พัฒนโกวิท ผู้อำนวยการ เขตคันนายาว กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน ของทุกปี มักมีลมกระโชกแรงหรือพายุ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้ เขตมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอแนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ดังนี้ ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วภายในบ้านหรือไม่ โดยให้ลองปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด แล้วดูที่แผ่นจานในมิเตอร์ไฟฟ้าว่าหมุนหรือไม่ หากหมุนก็แสดงว่าไฟฟ้าในบ้านรั่ว ให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว หากมีเครื่องตัดไฟ หมั่นตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือ และ ไม่สวมใส่เครื่องประดับโลหะ ไม่ควรติดตั้ง เสาอากาศวิทยุ โทรทัศน์ ใกล้สายไฟฟ้า


กรณีอาคารสูง ควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า หากพบกิ่งไม้ที่กีดขวางแนวสายไฟฟ้า หรือต้นไม้ที่หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ให้รีบแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข ไม่ควรตัดหรือ ขนย้ายต้นไม้เอง เพราะอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูดได้


หรือหากพบเหตุอื่นๆ เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สายไฟฟ้าถูกเกี่ยวขาด ระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ฯลฯ สามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (PEA Call Center) ทางหมายเลข 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น "มหานคร แห่งความปลอดภัย" ตามนโยบายของ ผู้ว่าฯกทม.ต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ