ระวัง!!ประสาทหูเสื่อม

ที่มา: สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้าง


โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ระวัง!!ประสาทหูเสื่อม thaihealth


แฟ้มภาพ


คุณเคยได้ยินเสียงวิ้งๆ  ในหูหรือหูอื้อ หรือไม่?


การสัมผัสเสียงดังเปรียบเสมือนอันตรายใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและยังไม่รู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่ตามมา หลายกิจกรมมในชีวิตประจำวันของเราทั้งสิ้นที่ต้องสัมผัสกับเสียงดังทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งบางครั้งเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของเสียงอย่างเช่น


– โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผ้า โรงกลึง โรงงานผลิตแก้ว โรงงานถลุงเหล็ก โรงเลื่อย ฯลฯ


– อุตสาหกรรมต่อเรือ


– นักดนตรีหรือดีเจสถานบันเทิง


*รวมถึงพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การชอบเปิดลำโพงทีวีหรือใส่หฟังฟังเพลงเสียงดัง เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code