รวมพลังเสว​นาสุขภาวะดี​วิถีฅนจันท์

รวมพลังเสว​นาสุขภาวะดี​วิถีฅนจันท์

วันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี(หลังใหม่) คณะทำงานโครงการขยายผลต้นแบบตำบลสุขภาวะที่ดีฯ มีการจัดเวทีเสวนา สุขภาวะดีวิถีฅนจันท์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน

รวมพลังเสว​นาสุขภาวะดี​วิถีฅนจันท์  รวมพลังเสว​นาสุขภาวะดี​วิถีฅนจันท์

โดยวางแผนปี 2555 เน้นการเคี่ยวตำบลเดิมและสร้างพื้นที่รูปธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยังคงเน้นเงื่อนไขรูปแบบการทำงานแบบเบญจภาคี และทุกตำบลเกิดกองทุน เตรียมรับมือภัยพิบัติ พร้อมจัดทำทำเนียบตำบลสุขภาวะ 15 ตำบล โดยมีตำบลสุขภาวะเข้าร่วมกว่า 300 คน ภายใต้งาน 84 พรรษา มหาราชา

ที่มา: เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก

 

Shares:
QR Code :
QR Code