รวมพลังรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ร่วมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 ภายใต้แนวคิด "ถึงเวลาแล้ว ที่จะหยุดฆาตกรบนท้องถนน


รวมพลังรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


เมื่อวันที่ 15 พ.ย.58 ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 World Day of Remembrance for Road Traffic Victims ภายใต้แนวคิด "ถึงเวลาแล้ว ที่จะหยุดฆาตกรบนท้องถนน : It's Time to Remember-Say No to Road Crime" จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.00-09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร จัดโดย กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่าย เพื่อจุดประกายและสร้างกระแสให้เกิดความตื่นตัวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องก้นและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย


รวมพลังรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน thaihealthนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ผู้แทนสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเหนือเมาแล้วขับ และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมงาน โดยวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน องค์การสหประชาติ (UN) กำหนดให้เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน : World Day of Remembrance for Road Traffic Victims ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และเป็นประเทศที่มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาจากประเทศลิเบีย ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 24,000 คน/ปี บาดเจ็บ 1 ล้านคน/ปี และมีผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 60,000 คน/ปี


นายสุธี กล่าวว่า "ประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งได้กำหนดให็เป็นวาระแห่งชาติและนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจาการจราจรบนท้องถนนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศและลดความสูญเสียจากอบุัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด"


ในการนี้ ผู้แทนองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ ผู้แทนกลุ่มผู้พิการ กล่าวแสดงเจตนารมณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมยืนสงบนิ่ง 1 นาที เขียนข้อความและวางดอกไม้ไวอาลัยรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางท้องถนน


 


 


ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ