รวมพลค้นคนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา

รวมพลค้นคนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


นครนายกรวมพลังปฏิญาณตน ค้นคนงดเหล้าเข้าพรรษา


เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอปากพลี จัดกิจกรรม รวมพลค้นคนต้นแบบและปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมี นายรังสรรค์ โชติกุล  สาธารณสุขอำเภอปากพลี เป็นประธาน


ประธานในพิธีกล่าวว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นเหมือนบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพ จึงขอให้ทุกคนร่วมรณรงค์งดเหล้าต่อไป


ในการประชุม ได้มีการมอบรางวัลคนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา การปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา การให้ความรู้เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแนวทางการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้า ของอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก ในปี 2558


 


 


ที่มา : เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายสิทธิพจน์ อ้นฟัก

Shares:
QR Code :
QR Code