รร.วัดธัญญะผล สอนนักเรียนปลูกผักทั้งบ้าน-โรงเรียน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ GotoKnow.org โดย วนาลี จันทร์อร่าม


รร.วัดธัญญะผล สอนนักเรียนปลูกผักทั้งบ้าน-โรงเรียน thaihealth


รร.วัดธัญญะผล สอนนักเรียนปลูกผักทั้งบ้าน-โรงเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60 นางประมวล ศิริวรรรณ ครูโรงเรียนวัดธัญญะ ผลอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี กล่าวว่า โรงเรียนวัดธัญญะผลเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหาเด็กไม่ชอบทานผักและผลไม้มากถึง 143 คน คิดเป็นร้อย 48.80 ของนักเรียน ทั้งหมดจำนวน 293 คนซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ คือ ชอบรับประทานอาหารประเภท ทอด ปิ้ง ย่างที่หาซื้อได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียงที่ได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักเข้าโครงการอาหารกลางวัน จึงได้เข้าร่วมโครงการ "ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและ ผลไม้"ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปลูกผัก และดูแลแปลงผักด้วยตัวเอง โดยใช้พื้นที่หลังโรงเรียนเป็นแปลงผักทดลอง ซึ่งผักที่ส่งเสริมให้เด็กปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพืชกินใบ ปลูกง่ายโตเร็ว และมีอีกหลายๆ ชนิด เช่นผักบุ้ง คะน้า วอเตอร์เครส ยี่หร่า โหระพากะเพรา พริก ตะไคร้ มะเขือ ต้นอ่อนทานตะวัน เป็นต้น ส่วนผลไม้ที่ปลูกไว้เช่น กล้วย และแก้วมังกร รวมทั้งโรงเพาะเห็ดนางฟ้าให้เด็กๆ ช่วยกันดูแล ซึ่งจากการเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2558 พบว่า เด็กมีความรู้ ความตระหนักและคุณค่าของผักและผลไม้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้มากขึ้นร้อยละ 80 และทานผักและผลไม้ไม่น้อยกว่า 160 กรัมต่อมื้อ นอกจากนี้ยังขยายผลสู่ครัวเรือนผู้ปกครองเพื่อช่วยกระตุ้นเด็กทานผักและผลไม้ครบทั้ง 3 มื้อ


รร.วัดธัญญะผล สอนนักเรียนปลูกผักทั้งบ้าน-โรงเรียน thaihealth


ขณที่ ด.ช.สิทธิพร คุณธนเกียรติหรือ "น้องอิ๊กคิว" นักเรียนแกนนำการปลูกผัก บอกว่า ทุกคนจะต้องปลูกผักที่แปลงของโรงเรียนอย่างน้อยคนละ 2 ต้นและรับผิดชอบรดน้ำต้นไม้ทุกเช้า-เย็นผักที่ได้ก็จะนำไปทำกับข้าวมื้อกลางวันและบางส่วนก็เอากลับไปทำกินที่บ้านได้ซึ่งการกินผักช่วยให้เราสุขภาพดี แข็งแรง


 

Shares:
QR Code :
QR Code