รพ.ในสังกัด สธ.รณรงค์ใช้+บริจาคถุงผ้า

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


รพ.ในสังกัด สธ.รณรงค์ใช้+บริจาคถุงผ้า thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาผู้ป่วย เริ่ม 1 ตุลาคมนี้


นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561     เป็นต้นไป และขอความร่วมมือประชาชนนำถุงผ้าเมื่อมารับบริการ พร้อมเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ บริจาคถุงผ้าได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน


กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก และขอความร่วมมือผู้ป่วยและประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ที่เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโลก โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง    บางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางชนิดไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  จึงขอเชิญชวนประชาชนใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนถุงพลาสติกเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน

Shares:
QR Code :
QR Code