รถโดยสารปลอดภัย เดินทางวิถีใหม่ ไกลโควิด-19

เรื่องโดย  ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ


รถโดยสารปลอดภัย เดินทางวิถีใหม่ ไกลโควิด-19 thaihealth


ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 หยุดยาวหลายวันแบบนี้ ใคร ๆ ก็อยากกลับบ้านไปหาคนที่รัก ไปท่องเที่ยวตามแพลนที่วางไว้ หลายคนเลือกเดินทางโดยบริการรถขนส่งสาธารณะประจำทางที่มีระบบการขนส่งทั่วประเทศ บางคนจองตั๋วทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เมื่อโควิด-19 ก็น่ากลัวไม่แพ้กับเรื่องอุบัติเหตุทางถนน การปฏิบัติตัวบนวิถีใหม่และการเตรียมความพร้อมป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ประกอบการและผู้โดยสารยังคงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำต่อไป


 


รถโดยสารปลอดภัย เดินทางวิถีใหม่ ไกลโควิด-19 thaihealth


อย่างที่เราทราบกันดีกว่าทั่วโลกยังคงอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งสาธารณะจึงต้องเตรียมความพร้อม ตามมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ที่กำหนดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีปริมาณมากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ มีมาตรการอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะต้องปฏิบัติ เพื่อให้ผู้โดยสารปลอดภัยจากโควิด-19


 


รถโดยสารปลอดภัย เดินทางวิถีใหม่ ไกลโควิด-19 thaihealth


สำหรับผู้ประกอบการ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้


1) สถานีขนส่งต้องผ่านการประเมิน COVID Free Setting


2) กำหนดทางเข้า-ออก และมีการ คัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสาร พนักงานให้ชัดเจน


3) พนักงาน ผู้โดยสาร ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา


4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 5) มีการติดตามข้อมูลผู้เดินทาง เช่น มีสมุดลงทะเบียนหรือแอปพลิเคชันตามที่ราชการกำหนด


6) มีการควบคุม จำกัด จำนวนผู้โดยสาร ไม่ให้แออัดจนเกินไป มีการเว้นระยะห่างระหว่างรอรับบริการ


7) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ


8) อาคารสถานีมีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร  ปุ่มกดตัวเช็กอิน  ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม  มือจับประตู   ราวบันได ลิฟต์ เป็นต้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาว 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงทำความสะอาดส้วม ทุก 2 ชั่วโมง


 


รถโดยสารปลอดภัย เดินทางวิถีใหม่ ไกลโควิด-19 thaihealth


สำหรับพนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับ และพนักงานทำความสะอาด ผู้ประกอบการต้องมีการควบคุมกำกับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ UP- DMHTA อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองความเสี่ยงผ่านไทยเซฟไทย ทำการตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก ๆ 7 วัน สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ งดการรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานระหว่างพัก งดกินอาหารร่วมกัน และงดการทำงานข้ามแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ


 


รถโดยสารปลอดภัย เดินทางวิถีใหม่ ไกลโควิด-19 thaihealth


นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการทำงานด้านการลดอุบัติเหตุและการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ หลายท่านที่เดินทางโดยรถสารสาธารณะ ไม่เพียงแค่เรื่องอุบัติเหตุทางถนนเท่านั้นที่ต้องระมัดระวังและไม่ประมาท สสส. ยังรณรงค์ให้ทุกคนปฏิบัติตัวตามวิถีใหม่ ด้วยการสวมแมสก์ตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ และที่สำคัญดื่มต้องไม่ขับ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน. นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว


 


รถโดยสารปลอดภัย เดินทางวิถีใหม่ ไกลโควิด-19 thaihealth


สสส. และภาคีเครือข่ายยังคงมุ่งมั่น สาน เสริม พลัง จุดประกายความคิด สนับสนุนให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบนวิถีใหม่ สร้างค่านิยมของการดื่มต้องไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อก สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่ไปกับการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ