รณรงค์ ส่งความสุข ปีใหม่ไม่ให้เหล้า

featured

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. เวลา 10.00 น. ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกลุ่มคนเลิกเหล้าในโครงการตลาดสดชวนเลิกเหล้าถวายพ่อ จัดกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “ส่งความสุขปีใหม่ ไม่ให้เหล้า” ในงานมีการเดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ถือป้ายคำขวัญ ขบวนแฟนซีผลกระทบจากอุบัติเหตุ ความรุนแรงในครอบครัว ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม เดินจากสวนสันติภาพเคลื่อนมายัง ลานเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัสมรภูมิ และพร้อมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/djWKH

Shares:
QR Code :
QR Code