รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 รักเพื่อน เตือนกัน ไม่สูบ

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 30 พ.ค. 2567 ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โครงการเครือข่ายทันตบุคลากรต้านภัยยาสูบ โดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 ภายใต้แนวคิด “รักเพื่อน เตือนกัน ไม่สูบ” หวังกระตุ้นเยาวชนให้กล้าปฏิเสธบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อถูกชักชวน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=365364

Shares:
QR Code :
QR Code