รณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้า-ดื่มไม่ขับ ช่วงสงกรานต์ ลดอุบัติเหตุ-ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.“อนุทิน” ห่วงคนไทยกลับบ้าน-ตั้งวงเหล้า ช่วงสงกรานต์ เสี่ยงโควิด-19 มอบ สสส. รณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้า-ดื่มไม่ขับ หยุดไปพื้นที่เสี่ยง สั่งการเร่งปรับปรุง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมโฆษณา-การซื้อขาย โดยเร็วที่สุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ว่า ในเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก อาจมีการสังสรรค์ ตั้งวงดื่มเหล้า ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ขอให้ สสส. รณรงค์ให้เกิดการลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควบคู่กับรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ” ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จะเร่งพิจารณาร่างปรับปรุงกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการโฆษณา การซื้อ-ขาย สถานที่ห้ามดื่ม-ห้ามขาย และวันห้ามขาย  เพื่อให้เกิดบังคับกับ ทั้งภาคประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้โดยเร็วที่สุด


“ประเทศไทยมีผู้ได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้นกว่า 130 ล้านโดส ในทางการแพทย์ถือว่าครอบคลุมกลุ่มประชากร แต่ยังมีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่กระทรวงสาธารณสุขยังต้องทำงานเชิงรุกด้วยการรณรงค์และทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนต่อไป เพื่อให้คนกลุ่มนี้เห็นความสำคัญของการได้รับวัคซีน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประกาศและปรับมาตรการโควิด-19 เป็น "โรคประจำถิ่น" โดย สสส. มีส่วนทำให้เกิดมาตรการต่าง ๆ ทางตรงและทางอ้อม จึงขอให้ สสส. ขับเคลื่อน นำเสนอ รณรงค์และสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีต่อไป” นายอนุทิน กล่าวดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ และการเข้าสู่“โรคประจำถิ่น” สสส. จะ เดินหน้า สร้างความตระหนักเรื่องการดูแลและป้องกันตนเองจากโควิด-19 รวมถึงให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่ตรงกับวันหยุดยาว จะรณรงค์เน้นย้ำการลด ละ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคู่ไปกับดื่มไม่ขับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ประชาชนไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงในช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้ครอบครัวปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหนักอีกครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ