รณรงค์ กำจัด ‘ลูกน้ำยุงลาย’ ป้องกันไข้เลือดออก

ที่มา : เดลินิวส์


รณรงค์ กำจัด 'ลูกน้ำยุงลาย' ป้องกันไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์ กำจัด'ลูกน้ำยุงลาย' ป้องกันไข้เลือดออก


นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมสาธารณสุขจังหวัด ส่วนราชการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกพร้อมกับแจกทรายอะเบทและอุปกรณ์ฉีดพ่นยุงให้กับหน่วยราชการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป นำไปโรยและฉีดพ่นตามสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายแจกทรายอะเบท เก็บกวาดเศษขยะมูลฝอย ในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก


ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน พบมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกปี มีการระบาดแบบปีเว้นสองปี โดยปี 2559 มีอัตราป่วยไข้เลือดออกสูงสุดเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ และในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่นอกฤดูกาลระบาดพบมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว 20 ราย แยกเป็นในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง กับ อ.ปาย มีผู้ป่วยอำเภอละ 6 คน อ.ปางมะผ้า 2 ราย อ.สบเมย 1 ราย ส่วน อ.ขุนยวม ยังไม่พบผู้ป่วย ในการควบคุมเพื่อไม่ให้มีการระบาดของไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงได้แจ้งไปยังส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนทุกอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. จัดระเบียบทำความสะอาดสถานที่ และมาตรการกำจัดยุงพาหะ 3 ก. คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ ในหน่วยงานทุกวันศุกร์ ทำความสะอาดภายในบ้านและรอบบ้านทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 61 เน้นความสำคัญของมาตรการด้านความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคให้เด็ดขาด

Shares:
QR Code :
QR Code