รณรงค์ค่านิยม “ยิ้ม-ไหว้-สวัสดี-ขอบคุณ”

วธ.เรียกคืนความเป็นไทยในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 59 เน้นยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ พร้อมขับเคลื่อนรณรงค์ความเป็นไทยเป็นวาระแห่งชาติ


รณรงค์ค่านิยม “ยิ้ม-ไหว้-สวัสดี-ขอบคุณ”  thaihealth

แฟ้มภาพ


กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 และการรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ โดย ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าวธ.จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2559 โดยเน้นรณรงค์ความเป็นไทยภายใต้แนวคิดค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ควบคู่กับความรู้ และความสนุกสนาน ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 7 แห่งดังนี้1.สนามเสือป่า 2.ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนถนนราชดำเนิน 3.ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 4.หออัครศิลปิน5.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 44 แห่ง ทั่วประเทศ 6.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และ 7.หอภาพยนตร์


ด้าน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงการรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทยว่า ในปี 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ วธ.ดำเนินการเรื่องค่านิยมความเป็นไทยให้อยู่ในวิถีชีวิตคนไทย ดังนั้น วธ.จะขับเคลื่อนงานรณรงค์ความเป็นไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่า คนไทยได้ละทิ้งค่านิยมความเป็นไทย ซึ่งเปรียบเสมือนวิถีชีวิตไปมากทำให้น่าเป็นห่วงว่า เมื่อเวลาผ่านไปสังคมเปลี่ยนไป สิ่งดีงามเหล่านี้ค่อยๆจะหายไปจากสังคมไทย


ดังนั้น วธ.จำเป็นจะต้องเรียกคืนความเป็นไทยกลับมาโดยจะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ลงนามความร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมไทย ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ การจัดทำสปอตโฆษณารณรงค์ความเป็นไทย เพื่อให้เกิดกระแสที่มีความต่อเนื่องนำไปสู่การปฏิบัติ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการ ยิ้ม ไหว้สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ รวมทั้งจะขยายผลไปยังสถานศึกษา องค์กรหน่วยงานบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศต่อไปนอกจากนี้ วธ.จะมีการประเมินผล เพื่อประกาศยกย่องหน่วยงาน องค์กรและบุคคลต้นแบบในการรณรงค์ในช่วงปลายปี 2559 ด้วย


นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่าปีนี้ สวธ.จะจัดอบรมด้านมารยาทไทยให้แก่วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อไปสร้างวิทยากรแม่ไก่ให้ความรู้ในสถานศึกษา รวมถึงจะมีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เกี่ยวกับกิจกรรมความเป็นไทยในสถานศึกษา โดยคาดว่าจะเริ่มเดือนเมษายนนี้อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการสร้างจิตสำนึกกับเยาวชนยุคสมัยนี้เป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องพยายามทำให้สำเร็จ


 


 


 


ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code