รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"

featured

ภาพบรรยากาศ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” ในงาน บรรยายให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการรักษาวินัยจราจร โดยกองบังคับการตำรวจจราจร บรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน โดยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และการประกาศรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรรู้สุขภาววะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code