ย้ำ ติดเครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐาน

ที่มา: กรมอนามัย


ย้ำ ติดเครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐาน ห้องน้ำระบายอากาศดี thaihealth


แฟ้มภาพ


 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะติดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐาน ภายในห้องน้ำต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีพร้อมย้ำ กลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุ ควรดูแลใกล้ชิด ขณะอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส


           นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พบผู้เป็นลมหมดสติในห้องน้ำขณะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สจำนวน 5 รายในจังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน และห้องน้ำไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี จากเหตุการณ์ดังกล่าว ประชาชนที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยโดยเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นฯ ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ กรณีที่ไม่มีพัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมระบายอากาศไม่ทำงาน หรือไม่มีช่องระบายอากาศ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส แต่หากจำเป็นต้องใช้ให้เปิดประตูไว้ในขณะอาบน้ำเพื่อให้ระบายอากาศได้กรณีอาบน้ำติดต่อกันหลายคน ให้เปิดพัดลมระบายอากาศและเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ อย่างน้อย10- 15 นาที เพื่อให้อากาศถ่ายเทก่อนที่คนถัดไปจะอาบน้ำต่อ หากมีคนอาบน้ำนานผิดปกติให้รีบช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจควรมีผู้คอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะอาบน้ำ


           “ทั้งนี้ ให้สังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับแก๊สระหว่างใช้ห้องน้ำ เช่น วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด และหายใจลำบาก ควรรีบออกจากห้องน้ำหรือให้การช่วยเหลือทันที หรือหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบเปิดประตู ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น ออกจากห้องน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หากพบผู้ป่วยที่หมดสติในห้องน้ำที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรรีบให้การช่วยเหลือ โดยนำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก นอนราบ หากผู้ป่วยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้ทำการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบนำส่งหรือแจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกล้ที่สุด หรือติดต่อสายด่วนช่วยชีวิต 1669” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code