ย้ำฉลาดใช้ยา-สมุนไพรสมเหตุผลยึดหลัก 5 ถูก

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์


ย้ำฉลาดใช้ยา-สมุนไพรสมเหตุผลยึดหลัก 5 ถูก thaihealth


แฟ้มภาพ


นายกสภาเภสัชกรรมย้ำ ฉลาดใช้ยา-สมุนไพร สมเหตุผลยึดหลัก 5 ถูก คือ ถูกคน ถูกโรค ถูกขนาด ถูกวิธี และ ถูกเวลา


ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า การใช้ยาไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาระดับชาติมายาวนานส่งผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการบริโภคยาเกินจำเป็น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ป่วยในทางที่แย่ลง นำไปสู่การรักษาอาการป่วยครั้งต่อไปที่ยุ่งยากและสิ้นเปลืองมากขึ้น และอาจทำให้เกิดโรคใหม่ ทั้งนี้ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจเกิดจากระบบสาธารณสุขและการให้บริการทางเภสัชกรรมที่ทำได้ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัด เนื่องจากประเทศไทยยังมีปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังของเภสัชกรประจำโรงพยาบาลอยู่มาก


“หลักการใช้ยาให้สมเหตุผล ควรยึดหลัก 5 ถูก คือ ถูกคน ถูกโรค ถูกขนาด ถูกวิธี และ ถูกเวลา การซื้อยามารับประทานเอง ควรเลือกร้านที่มีเภสัชกร ไม่นำยาผู้อื่นมาใช้ อ่านฉลากก่อนใช้ยา และใช้ยาตามที่ระบุไว้ในฉลาก ทั้งขนาด วิธีใช้ และเวลาที่ใช้ ในกรณีได้รับข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อโซเชียลควรพิจารณาถึงชื่อแหล่งที่มาอย่างถูกต้องชัดเจน และควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัยด้วย” ดร.ภก.นิลสุวรรณ กล่าวและว่า สภาเภสัชกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561” ชูบทบาทเภสัชกรยุค 4.0 รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยาและสมุนไพรอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล ภายใต้คำขวัญ “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0…ปรึกษาเภสัชกร” โดยกำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาและสมุนไพรในโรงพยาบาล ร้านยาและหน่วยงานบริการสาธารณสุขพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย.

Shares:
QR Code :
QR Code