ยื่น 3 ข้อเสนอนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยถนน-ทางม้าลาย หนุน ตร.-กรมขนส่งทางบก สวมหมวกนิรภัย 100%

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

แฟ้มภาพ

                    คกก.บูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ วุฒิสภา สานพลัง สสส. ยื่น 3 ข้อเสนอนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยถนน-ทางม้าลาย ต่อ สธ. หลังพบความสูญเสียพุ่งไม่หยุด หนุน ตร.-กรมขนส่งทางบก เป็นองค์กรปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมเดินหน้าเสริมทักษะประเมินความเสี่ยงบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ

                    เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สานพลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 9 พร้อมยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุข ด้าน “การบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน สู่มาตรฐานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ ทางม้าลายที่ปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยซ้อนท้ายจักรยานยนต์” โดยมี นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้แทนรับมอบ

                   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า “อุบัติเหตุทางถนน” เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของโลก ที่ทำให้คนเจ็บป่วย เสียชีวิต พิการ ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลก แม้ว่าภาพรวมของไทยจะพบความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 แต่ปี 2564 ยังพบผู้เสียชีวิตประมาณ 47 คน/วัน หรือคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,957 ราย ในจำนวนนี้มีคนกลุ่มเปราะบางที่ใช้ชีวิตเดินและข้ามถนน ในกรุงเทพฯ 6–8% และตามจังหวัดต่างๆ กว่า 90% ซึ่งสร้างความสูญเสียมหาศาลกับชีวิต ทรัพย์สิน สังคม รวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางระบบสาธารณสุข

                   นายสุรชัย กล่าวต่อว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ยื่นต่อกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายแก้ปัญหา ภายใต้วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) ประเด็นการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ ที่กรมควบคุมโรค มีความพร้อมเรื่องการจัดการข้อมูล สู่การสร้างกลไก และประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเน้นความเสี่ยงเรื่องการข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัย และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยขณะใช้จักรยานยนต์ ผ่านข้อเสนอ 3 ด้าน 1. ด้านการบริหารจัดการ : โครงสร้าง มาตรฐานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ งบประมาณและ KPI กำกับติดตาม เช่น สอบสวนการบาดเจ็บ พฤติกรรมเสี่ยง สำรวจสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงสนับสนุนงานด้านวิชาการ คู่มืออบรมให้ความรู้

                   2. ด้านทางม้าลายมาตรฐาน-ปลอดภัย และ “มาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” เช่น จัดทีมสอบสวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง และสาเหตุเพื่อปรับปรุงทางม้าลายให้มีมาตรฐาน 3. ด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดภัย, ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%, จัดอบรมทักษะประเมินความเสี่ยง (Hazardous Perception) กับบุคลากรและหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ และรณรงค์ให้คนตระหนักรู้และร่วมมือกันหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายภายในพื้นที่

                    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า เจตนารมณ์ของ สสส. คือ สร้างความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อจุดประกายให้เกิดสังคมที่มีความปลอดภัย โดย “ทางม้าลาย” เป็นพื้นที่ทางข้ามสำหรับคนเดินเท้าและผู้ขับขี่ที่ต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุด ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหน ทำให้ สสส. สานพลังกับเครือข่ายลดอุบัติเหตุและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ผลักดันให้มีมาตรการและระบบที่รัดกุมเพื่อคุ้มครองทุกชีวิตบนถนน มีเป้าหมายสูงสุด คือ “หยุดความสูญเสียไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ” ที่ผ่านมามีการรณรงค์ให้เกิดการชะลอรถก่อนถึงทางม้าลาย และใช้ความเร็วที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชน เขตเมือง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด และสถานที่ราชการอย่างต่อเนื่อง  การทำกิจกรรมและยื่นข้อเสนอที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในครั้งนี้ มีหมุดหมายสำคัญ คือ ผลักดันให้เกิดการสร้างเสริมระบบความปลอดภัยทุกพื้นที่และตลอดทั้งปี และเป็นทุกวินาที ทุกวัน เพื่อทำให้ทุกชีวิตในสังคมได้รับความปลอดภัยที่แท้จริง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ