ยินดีปรีดา

 

ยินดีปรีดา

          สุพัฒนุช สอนดำริห์ (ที่ 1 จากซ้าย) และทีมศูนย์ปฏิบัติการงานสื่อสารเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยินดีกับรางวัลที่ได้รับจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า  โฆษณาหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง (ชุดตลาด) ได้รับการคัดเลือกเป็น สื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรี และความเสมอภาคหญิงชาย ประเภทสื่อโฆษณา เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2552

 

 

 

 

 

ที่มา: คิธธ์ วงศ์อาษา ศูนย์ปฏิบัติการงานสื่อสารเพื่อสังคม สสส. โทร 02-298-0222 ต่อ 511 หรือ 089-120-3314

 

 

update 27-03-52

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ