ยา – เครื่องมือแพทย์ลอยนวล

ไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ความรับผิด

 

 

ยา – เครื่องมือแพทย์ลอยนวล          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในวันที่ 2 มีนาคม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะนัดภาคประชาชน ฝ่ายวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงกำหนดสินค้าให้ไม่เป็นสินค้าตาม พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 เพราะทราบมาว่า ขณะนี้กฎกระทรวงดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) จะร่างกฎกระทรวงให้ยกเว้นยาและเครื่องมือแพทย์ ยังสอดไส้เพิ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและสารเสพติดอีกด้วย ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวยังระบุให้ยา เครื่องมือแพทย์ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ได้ผลิตเพื่อนำมาใช้เฉพาะกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ เฉพาะรายที่ผ่านการตรวจหรือได้ผลิตตามคำสั่งของผู้ให้บริการสาธารณสุข ผู้ตรวจรักษา โดยไม่ได้ผลิตในลักษณะเดียวกับเพื่อขายแก่บุคคลทั่วไป เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นด้วย

          “รู้สึกกังวลที่จะมีการยกเว้นให้กับยาเครื่องมือแพทย์ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่บุคลากรทางวิชาชีพสาธารณสุขใช้กับประชาชน โดยที่ไม่ได้ขายทั่วไปได้รับการยกเว้นด้วย เช่น ยาลดความอ้วนในคลีนิคลดความอ้วนที่ส่วนใหญ่เป็นยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแทบทั้งสิ้น ก็จะได้รับการยกเว้นด้วย ซึ่งสุดท้ายไม่เพียงแต่ 4 รายการที่ได้รับการยกเว้น แต่อาจได้รับการยกเว้นไปหมดเลยหรืออย่างไร” น.ส.สารีกล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update 26-02-52

Shares:
QR Code :
QR Code