“ยาเสริมพลังเพศ” ใช้มากเสี่ยงใจเต้นผิดปกติ-ตาย

เป็นยาควบคุม-แพทย์สั่งเท่านั้น

 

“ยาเสริมพลังเพศ” ใช้มากเสี่ยงใจเต้นผิดปกติ-ตาย

          รศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2551 เตือนปัจจุบันมีการใช้ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชายกันอย่างแพร่หลาย

 

          เนื่องจากยาดังกล่าว เป็นยาควบคุมและจะต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้น ไม่สามารถซื้อยานี้ตามร้านขายยาทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังได้มีการนำผลของตัวยานี้ ไปใช้ในการรักษาโรคอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ภาวะที่มีความดันของหลอดเลือดในปอดสูง เป็นต้น

 

          อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะกว่า 10 ปี ที่ผ่านมาได้มีรายงานการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันของผู้ที่ใช้ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศเป็นระยะๆ ทั้งนี้ การเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันจากหัวใจโดยทั่วไปมักจะมีสาเหตุมาจากการที่หัวใจห้องล่างเกิดการเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง ที่เรียกว่าฟิบริลเลชั่น (ventricular fibrillation) ซึ่งผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลาไม่กี่นาทีหลังเกิดฟิบริลเลชั่นของหัวใจห้องล่าง

 

          ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.นพ.นิพนธ์จึงได้ทำการศึกษาวิจัยในสุกร เนื่องจากมีรายงานว่าหัวใจของสุกร มีลักษณะและการเกิดฟิบริลเลชั่นของหัวใจห้องล่างใกล้เคียงกับของมนุษย์มาก หากให้ยาในขนาดที่สูงกว่าปรกติ ยาจะมีผลเหนี่ยวนำให้หัวใจห้องล่างเกิดภาวะฟิบริลเลชั่นง่ายขึ้น รวมทั้งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาฟิบริลเลชั่นของหัวใจห้องล่าง ด้วยการช็อตด้วยไฟฟ้าแย่ลงหรือไม่ได้ผล

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

update 19-12-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code