ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม

ที่มา : มติชนออนไลน์


ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม  thaihealth


แฟ้มภาพ


‘สามล้อ-แท็กซี่’ โฉมใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  


นายสมคิด  สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดเผยในการแถลงข่าวเปิดตัว “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)” ซึ่งมีผู้บริหาร พม.  และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ หน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ ว่า  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ พก.จึง ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดำเนินโครงการออกแบบและผลิตรถยนต์แท็กซี่มิเตอร์สำหรับคนพิการระยะที่ 2 และโครงการออกแบบและผลิตรถยนต์แท็กซี่มิเตอร์สำหรับคนพิการระยะที่ 2 และโครงการออกแบบ พัฒนา และผลิตรถสามล้อสำหรับคนพิการ  ซึ่งบัดนี้เสร็จสิ้นเป็นรถยนต์ต้นแบบทั้ง 2 ประเภท ดังกล่าวแล้ว และได้จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกแล้วเช่นกัน


นายสมคิดกล่าวอีกว่า ในส่วนแท็กซี่ต้นแบบ เป็นการนำรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอินโนว่ามาดัดแปรงปรับปรุง ให้สามารถรองรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อการสะดวกขึ้น-ลง ออกแบบให้รองรับทางลาด และสามารถเข็นรถวีลแชร์ขึ้นบนรถได้เลย ซึ่ง พก. กำลังศึกษาระเบียบเพิ่มเติมว่า จะให้บริษัทเอกชนนำไปผลิตต่อได้อย่างไร เพื่อเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่เพื่อคนพิการ


ขณะที่รถสามล้อต้นแบบ มีราคาต่อคันที่ 80,000 บาท ก็มองไว้ว่าคนพิการสามารถยื่นกู้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อออกรถดังกล่าวได้ โดยเปิดให้จองแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อยอดถึงจำนวนก็จะสั่งให้โรงงานผลิตต่อไป


อย่างไรก็ตาม คนพิการสามารถเรียกใช้รถแท็กซี่เพื่อคนพิการได้ ผ่านการโทร.สายด่วน 1479 หรือศูนย์บริการคนพิการ กทม. 0-2354-3388

Shares:
QR Code :
QR Code