ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการสายปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ายส่งต่อให้บริการที่ปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code