ยกเลิกประกาศจ้างเหมาก่อสร้างพื้นที่ทางกายภาพ และศูนย์อาหาร SOOK Canteen สำหรับอาคารเรียนรู้สุขภาวะ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2558

Shares:
QR Code :
QR Code