ยกเครื่องประกาศ สธ. ทำเพื่อ “ผู้พิการ”

แนะ พ.ร.บ.ฉบับใหม่เน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ยกเครื่องประกาศ  สธ. ทำเพื่อ “ผู้พิการ”

 

          นายไชยา สะสมทรัพย์ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เป็น พ.ร.บ.ใหม่ใช้แทน พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ที่ใช้มานานกว่า 15 ปี ไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน จึงได้ปรับแก้ไขให้ทันกาล โดย พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการมากกว่าการสงเคราะห์ โดยจะประเมินความพิการและจัดกิจกรรมความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับข้อจำกัดจากความพิการ สามารถใช้ชีวิตประจำวันและพร้อมเข้าสู่สังคมได้เหมือนกับบุคคลทั่วไป

 

ในขณะที่ พ.ร.บ.ฉบับเดิมประเมินความพิการเฉพาะความผิดปกติ ทั้งนี้ พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ยังได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทั้งสิทธิทางการแพทย์ การจ้างงานและสังคม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งจัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกฎหมายลูก ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ทั้งในเรื่องการจัดประเภทคนพิการหลักเกณฑ์วินิจฉัยความพิการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการฟื้นฟู และเงื่อนไขการรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน และจะเปิดเวทีระดมความคิดเห็นผู้พิการทั่วประเทศด้วย เพื่อให้ผู้พิการมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันมากขึ้น

 

 

ที่มา: ไทยรัฐ

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th

update 30-04-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code