ม.หาดใหญ่ ควบคุมน้ำเมา ลดปัญหาสังคม

          การส่งเสริมสุขภาพและจัดระเบียบสังคม รายรอบมหาวิทยาลัย เป็นหัวใจสำคัญของงานที่แกนนำนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เดินหน้าอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

/data/content/23553/cms/eghlmrsu3456.jpg

[ภาพ : แฟนเพจ HU Fans]

          เสาวภาคย์ ทิพย์สงคราม นักศึกษาชั้นปี 3 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม ในฐานะประธานชมรมนครา เด็กใต้หัวใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงร่วมกับอาจารย์และแกนนำในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สร้างกิจกรรมมากมายเพื่อต้องการส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้องเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้เพื่อนนักศึกษาข้องแวะกับเหล้า-เบียร์ที่กระทบกับสุขภาพและการศึกษา

          การดำเนินงานอย่างขันแข็งนี้มาจากการที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็น 1 ใน 16 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ รวมใจต้านภัยแอลกอฮอล์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          พลังนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับคำชื่นชมว่ามีความเข้มแข็งกับการจัดการปัญหาน้ำเมา เพื่อลดผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา ทั้งยังทำงานเชิงรุกเพื่อหนุนเสริมศักยภาพนักศึกษา ให้สามารถเตือนคนรอบข้างถึงแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจถึงขั้นเสียชีวิต

          เสาวภาคย์ ประธานชมรมนครา เด็กใต้หัวใจจิตอาสากล่าวว่า ที่ผ่านมาชมรมนคราฯ ทำกิจกรรมจิตอาสาทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาสังคม พร้อมกับสอดแทรกกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสมอมา แต่จากการลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้จะนำไปสู่การจัดตั้งชมรมใหม่ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทำงานคู่ขนานกัน นั่นคือ ชมรม The Best Friend เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ต้องการลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ โดยมีแกนนำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับพิษภัยแอลกอฮอล์คอยเป็นเพื่อนที่ดี แนะนำวิธีการเลิกเหล้า

          “จะมีการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำรั้วมหา’ลัยให้แข็งแกร่ง รวมถึงสมาชิกของชมรม 50-60 คน ให้ได้รู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ จากนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมจะต้องทำกิจกรรมช่วยตักเตือนคนใกล้ตัว ทั้งพ่อแม่ คนรัก เพื่อนสนิทให้เลิกเหล้าอีกด้วย” สาวใต้หัวใจต้านภัยแอลกอฮอล์บอกถึงการพัฒนาโครงการ

/data/content/23553/cms/eipqruvwy368.jpg

          เป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ได้จัดกิจกรรมปลอดเหล้าในสถานศึกษา และได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์สนับสนุน และล่าสุดจะมีโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “HU Just Say No Alcohol Season 1” เสาวภาคย์เปิดเผยว่า แกนนำนักศึกษาและนักศึกษาร่วมกันที่จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นสถานศึกษาปลอดเหล้าและสารเสพติดอย่างเด็ดขาด ทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติเหมือนกัน คือ ไม่มีน้ำเมาสนับสนุน เช่น รับน้อง No Degree มีการขอความร่วมมือจากรุ่นพี่ไม่พารุ่นน้องเข้าร้านเหล้า หรือกิจกรรมเฟรชชี่กีฬาปลอดเหล้า ฯลฯ

          “แกนนำในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาจากหลากหลายคณะ อย่างศิลปศาสตร์สายพัฒนาสังคมจะจัดโครงการต้านน้ำเมาในสถาบัน และขยายผลไปสู่ชุมชน ตลอดจนพื้นที่ในหมู่เกาะต่างๆ แล้วยังมีคณะนิเทศศาสตร์ มีกิจกรรมละครรณรงค์ให้เห็นผลกระทบจากการดื่ม คณะนิติศาสตร์เป็นส่วนที่ให้ความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ ขณะที่แกนนำจากรัฐศาสตร์ให้ทำเรื่องชุมชน เราขับเคลื่อนการทำงานแบบประสานกัน โดยแต่ละคณะยังเพิ่มเครือข่ายร่วมกิจกรรมด้วย” ประธานชมรมนคราฯ สะท้อนจุดแข็งแต่ละคณะได้ร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า

          ประเด็นการจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยไม่อาจหลงลืมไปได้ แกนนำหัวใจจิตอาสาคนเดิมเน้นย้ำกิจกรรมส่งเสริมให้หอพักนอกรั้วมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ปลอดเหล้า เพราะจากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยถึงสาเหตุที่ไม่เลิกดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงน้ำเมา ทั้งขายใต้หอพักและร้านเหล้าบริเวณโดยรอบ การดำเนินการในปีนี้จึงใช้วิธีการพูดคุยและทำข้อตกลงร่วมกันกับหอพักต่างๆ เช่น ไม่ขายเหล้าให้กับผู้ที่สวมชุดนักศึกษา และให้ปฏิบัติตามกฎหมายควมคุมแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด หอพักที่ดีและปลอดภัยจะติดป้ายแสดงความชื่นชม พร้อมแนะนำให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานมาพักด้วย การลงนามเอ็มโอยูภาคใต้ครั้งนี้ 16 สถาบันมีส่วนร่วม ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีผนึกพลังปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

/data/content/23553/cms/aeilquvwy279.jpg

          ซึ่งเสาวภาคย์ยืนยันว่า เด็กๆ นักศึกษาอยากสร้างสังคมใหม่ สร้างประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ไม่ต้องการให้คนรุ่นใหม่จมปลักกับสิ่งที่ไม่สมควรทำ การที่สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 16 แห่ง ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาภูมิภาคนี้ เพราะต่างรู้ดีว่ายังมีปัญหาแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ภายใต้พันธสัญญาร่วมกันก็จะส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี พวกเราต้องการสะกิด สังคมจะไม่มีความสุขหากยังแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้

          “ถ้าควบคุมแอลกอฮอล์ได้ ปัญหาอาชญากรรมจะลดน้อยลง สถิติอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับจะไม่มีแล้ว นอกจากสุขภาพดีสมวัย นักศึกษาจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น เข้าเรียนตรงเวลา การใช้ชีวิตมีคุณภาพมากขึ้น เครือข่ายยังจำเป็นมากได้ร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ในพื้นที่ เพื่อทำแผนป้องกันได้ทันท่วงที” ประธานชมรมนคราฯ กล่าวในท้ายที่สุด

          สำหรับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีสถาบันการศึกษา 16 แห่ง ได้แก่ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนพังงา สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับหน้าที่คอยประสานเครือข่าย นำมาซึ่งกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรม มีคุณภาพและส่งเสริมความสุขให้เกิดขึ้นในภาคใต้          ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

          ภาพ : แฟนเพจ HU Fans 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ