ม.หอการค้า รวมพลัง นศ.รู้ทันบุหรี่

ที่มา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ภาพประกอบจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ม.หอการค้า รวมพลัง นศ.รู้ทันบุหรี่  thaihealth


สร้างพลัง นศ.หอการค้าฯ รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษภัยของการสูบบุหรี่


กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับงานวินัยนักศึกษา กองกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการเดินรณรงค์รอบรั้วมหาวิทยาลัย ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน


ม.หอการค้า รวมพลัง นศ.รู้ทันบุหรี่  thaihealth


งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษภัยของการสูบบุหรี่ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมเดินขบวนรณรงค์รอบมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งถือป้ายและข้อความประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทราบถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนา หัวข้อ "UTCC Thank You For Not Smoking" โดย แพทย์หญิงธนรช ทิพยวงษ์ แพทย์ประจำสถาบันธัญญารักษ์ และคุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร มาร่วมแบ่งปันและชี้แนะถึงภัยร้ายของผู้รับควันบุหรี่มือสอง


ม.หอการค้า รวมพลัง นศ.รู้ทันบุหรี่  thaihealth


นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ โครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สาธารณสุขพื้นที่เขต 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ปชช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมตั้งบูธเผยแพร่ข้อมูลพิษภัยของยาเสพติด ให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา และการฝึกอบรมอาชีพอิสระ ได้แก่ การทำตุ๊กตาน้องหอม การทำผ้าพันคอหินมงคล กระเป๋าเดคูพาจ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณฐากิจจ์ พิสิฐเรืองเดชา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้แก่นักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "วิธีสร้างและบริหารเฟรนไชส์ร้านกาแฟให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย


 

Shares:
QR Code :
QR Code