ม.ศรีปทุมจับมือ สสส.โชว์ ‘บัณฑิตอุดมคติ’

สร้างสำนึกสังคม ประเดิมลดอุบัติเหตุ 15%

 

            เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เห็นความสำคัญของการพัฒนาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดหลักสูตร “บัณฑิตอุดมศึกษา” ให้นักศึกษามีโอกาสทำงานร่วมกับชุมชน เปิดตัวโครงการแรกด้วยการรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา โดยการสนับสนุนจากสน.1 ร่วมกับ ศวปถ. มสช. และสอจร.

 

            ม.ศรีปทุมโชว์ บัณฑิตอุดมคติ สร้างสำนึกสังคม ประเดิมลดอุบัติเหตุ 15% ชี้การลดอุบัติเหตุจราจรเป็นความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับภูมิภาค เรื่อง พลังเครือข่ายสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดโดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่อง (สอจร.)

 

            ผศ.ดร.วิรัตน์ เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิบการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมถือว่า เรื่องการลดอุบัติการจราจรเป็นเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีนักศึกษาในสังกัดที่จะออกไปสู่สังคมเป็นจำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการสร้างนักศึกษาให้มีความเข้าใจ ความตระหนัก ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดชุดวิชา บัณฑิตอุดมคติซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องผ่านรายวิชานี้ ปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ 4,500 คน

 

            ผศ.ดร.วิรัตน์ กล่าวต่อว่า โดยมีหน่วยงาน “USR” หรือ University Social Responsibility จัดตั้งมาแล้ว 3 ปีเพื่อทำงานคล้าย CSR ของภาคเอกชน มุ่งเน้นการทำให้นักศึกษามีจิตอาสา มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติโดยมีวิชาเรียนที่เป็นรูปธรรมนักศึกษาต้องแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสร้างโครงการจิตอาสาขึ้นมาปฏิบัติจริงและกลับมานำเสนอ ซึ่งเรื่องอุบัติเหตุจราจรก็เป็นส่วนหนึ่งในวิชานี้ มีการจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จเรื่องการลดอุบัติเหตุ โดยเพิ่งเริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปีที่ผ่าน ได้ข้อมูลจากบริษัทประกันภัย ที่มีข้อมูลอุบัติเหตุของนักศึกษาทุกคน พบว่า หลังรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยอย่างจริงจัง จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากช่วงก่อนหน้าประมาณ 15.65% แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจ ต้องทำต่อ และคงไม่หยุดอยู่แค่ในมหาวิทยาลัยด้วย

 

            ทางมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้นักศึกษาออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลมีการจัดขบวนรณรงค์ในชุมชนใกล้เคียง มีการอบรมร่วมกับบริษัท นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือกับสถานีตำรวจบางเขนซึ่งอยู่ใกล้เคียงเพื่อให้นักศึกษาช่วยทำสื่อรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยด้วยการออกไปทำกิจกรรมต่างๆ ไปดูของจริงข้างนอก ทำให้เขาเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง บางทีครูบอกเท่าไรก็ไม่เชื่อ แต่เมื่อได้เห็นตัวอย่างแล้ว เขาจะเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองรองอธิการบดีกล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

Update:05-08-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ