ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดฟุตซอล ชิงถ้วยฯ

ที่มา : ศูนย์ข่าว มูลนิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจากศูนย์ข่าว มูลนิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดฟุตซอล ชิงถ้วยฯ thaihealth


ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดฟุตซอล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ


ที่ห้องประชุม (5-2) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, คุณพีระพันธ์ เครือคงคา ประธานกรรมการบริษัท เดฟโฟสปอร์ตประเทศไทย จำกัด, คุณปิติ จงรักษ์ระวีวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด และผู้แทนบริษัท สยามบอลล์ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา 12 กำหนดจัดการแข่งขัน 4 รุ่นอายุ คือรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี , รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี , รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดฟุตซอล ชิงถ้วยฯ thaihealth


ชนะเลิศนอกจากจะได้ครองถ้วยประทานแล้ว ยังได้รับเงินบำรุงทีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีทีมชนะเลิศ ได้รับ 12,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ 5,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ 4,000 บาท รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีทีมชนะเลิศ ได้รับ 12,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับ 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ 5,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ 4,000 บาท รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมชนะเลิศได้รับ 15,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับ 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ 7,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ 4,000 บาท รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชนะเลิศ ได้รับ 15,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ 7,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ 4,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอระเบียบการรับสมัครได้ที่ ศูนย์กีฬา โทร 02- 954-7300 ต่อ 676 หรือ www.dpu.ac.th/sao


ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดฟุตซอล ชิงถ้วยฯ thaihealth


ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมถึงสื่อรณรงค์ GenZ GenStrong ไม่สูบ ในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน  “DPUGen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12 นี้ โดยขณะนี้มีเยาวชนอายุ 15-18 ปี ติดบุหรี่แล้วถึง 353,898 คน ซึ่งเด็กไทยที่สูบบุหรี่ทุก ๆ 10 คนนั้น 7 คน จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต นั่นคือ เด็กไทย 247,728 คน ที่ติดบุหรี่แล้ว จะติดไปตลอดชีวิต ซึ่งครึ่งหนึ่งหรือ 123,864 คน จะป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในอนาคต จากสถิติที่พบว่า เยาวชนกลุ่มอายุ 15-18 ปี หรืออายุน้อยกว่านี้ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงจรการเสพติดบุหรี่ ดังนั้น การป้องกันนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นมาตรการที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะเยาวชน  Generation Z หรือ Gen Z คือผู้เกิดระหว่างปี 2538 – 2552 หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 7-20 ปี ในปี 2559 ซึ่งหากยังไม่มีกระบวนการสกัดกั้นการเกิดนักสูบหน้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพแล้ว เยาวชนไทยก็จะกลายเป็นคนสูบบุหรี่ในอนาคต ดังนั้น การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเยาวชน Gen Z ที่จะทำให้หันมาสนใจกีฬาเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงและห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่างๆ

Shares:
QR Code :
QR Code