มูลนิธิใบไม้เขียวเล็งสร้างเครือข่าย รร.ปลอดบุหรี่ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพ

มูลนิธิใบไม้เขียวเล็งสร้างเครือข่าย รร.ปลอดบุหรี่ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม ลา ฟอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา มูลนิธิใบไม้เขียวจัดงานสัมมนาให้กับโรงแรมจังหวัดพังงาและใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นเรื่องโรงแรมปลอดบุหรี่และโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และรองประธานมูลนิธิใบไม้เขียว เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “สร้างเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยโรงแรมปลอดบุหรี่ : กลยุทธ์ทางธุรกิจ”

ดร.จิรพล สินธุนาวา ดร.จิรพล สินธุนาวา กล่าวถึงเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่บริโภคยาสูบ (ฉบับที่ 19) (สำหรับโรงแรม) ว่า สถานที่ ที่เป็นพื้นที่สาธารณะจะต้องจัดสรรให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และห้ามมิให้มีสิ่งเอื้ออำนวยในการสูบบุหรี่ อันได้แก่ กระบะทราย ที่เขี่ยบุหรี่ รวมถึงจะต้องแสดงสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่อย่างชัดเจน และนอกจากนั้นจะต้องจัดสรรพื้นที่สูบบุหรี่และแสดงป้ายสูบบุหรี่ไว้ด้วย

ดร.จิรพล ยังกล่าวเชิญชวนให้โรงแรมที่เข้าร่วมสัมมนา สมัครเข้าร่วมโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ ทั้งนี้การสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่โรงแรมจัดสรรพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และจัดสรรห้องพักให้เป็นห้องปลอดบุหรี่เพียงแค่หนึ่งห้องขึ้นไป ก็สามารถเข้าร่วมโครงการแล้ว

มูลนิธิใบไม้เขียวเล็งสร้างเครือข่าย รร.ปลอดบุหรี่ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพ  มูลนิธิใบไม้เขียวเล็งสร้างเครือข่าย รร.ปลอดบุหรี่ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพ

“โรงแรมที่จะเข้าร่วมโครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ คุณสมบัติเบื้องต้นต้องผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ในระดับต่างๆ ได้โดยมีเนื้อหาคือ จัดให้มีพื้นที่ปรับอากาศสาธารณะ เป็นพื้นที่ไม่สูบบุหรี่ และติดป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ให้เห็นชัดเจนเพื่อ สามารถปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง มีการแจ้งให้ผู้ที่มาใช้บริการว่า มีห้องปลอดบุหรี่ให้เลือกได้ตามความต้องการ สำหรับโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-250-5500 ต่อ 2064 หรือ ติดต่อ 0-2652-8321 โทรสาร 0-2652-8322 email : [email protected] , [email protected], www.greenleafthai.org” ดร.จิรพล กล่าว

ในช่วงสุดท้าย รองประธานมูลนิธิใบไม้เขียว ยังได้ให้ความรู้ด้านภาวะโลกร้อน โดยการปฏิบัติอย่างผิดวิธี เช่น แม่บ้านทิ้งขยะโดยการผูกปากถุง ทำให้เกิดแก๊ส ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และยังให้แนวคิดมากมายที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

 

ที่มา: มูลนิธิใบไม้สีเขียว

 

Shares:
QR Code :
QR Code