มุ่งสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ยุค 4.0

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ภาพประกอบจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


มุ่งสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ยุค 4.0 thaihealth


ปฎิรูปสื่อ ปฏิรูปอุตสาหกรรมโฆษณา มุ่งสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ยุค 4.0


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จัดสัมมนาในหัวข้อ “ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปอุตสาหกรรมโฆษณายุค 4.0 : ทิศทางโลก ทิศทางไทย” โดยมีนางอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ อุปนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, นายอนุพงษ์ เจริญเวช สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. และนายดนัย หวังบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกโฆษณาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมุ่งชี้แนวทางให้บัณฑิตเพื่อก้าวไปสู่แวดวงของนักสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้มีความกระตือรือร้นและใฝ่รู้ในยุคที่โลกกำลังขับเคลื่อนไป โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน ทั้งต้องยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานของนักสื่อโฆษณาต่อสังคม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่จะขับเคลื่อนประเทศทำให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมต่อไป ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมได้ที่นี่ www.facebook.com/MediaAsSocialSchool

Shares:
QR Code :
QR Code