มีนบุรีลุยพื้นที่รณรงค์ไข้เลือดออก

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


มีนบุรีลุยพื้นที่รณรงค์ไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


เขตมีนบุรีขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด


นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า เขต กำหนดลงพื้นที่รณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2 ซ.สามวา 7 โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ แจกสารเคมีทำลายลูกน้ำยุงลาย และแจกประกาศสำนักงานเขตมีนบุรี แจ้งเตือนระวังโรคไข้เลือดออกเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตมีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 43มีนบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขเขตมีนบุรี (อสส.)สถานศึกษาในพื้นที่ และคณะกรรมการชุมชน เพื่อร่วมกันลดอัตราการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างจริงจัง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯโทร.02-5407156 ต่อ 6668 และศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี โทร.02-5407154

Shares:
QR Code :
QR Code