“มาร์ค”เคาะ 3 มาตรการป้องกันหวัด 09

พร้อมตั้งหน่วยเชิงรุกสนับสนุนทุกหน่วยงานสกัดแพร่ระบาด

 

“มาร์ค”เคาะ 3 มาตรการป้องกันหวัด 09

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระเร่งด่วน เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

          นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานสสส. คนที่ 2 แถลง ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระเร่งด่วนเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชาชนยังขาดความเข้าใจในการป้องกันและรักษาโรค จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางมาตรการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ทั้งระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          นพ. วิชัย กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญที่จำเป็นต้องจัดระบบเพื่อให้เกิดการ ป้องกันไข้หวัด 2009 อย่างมีประสิทธิภาพ จะดำเนินการใน 3 มาตรการที่สำคัญ คือ 1. การจัดระบบจัดการดูแลผู้ป่วย โดยการจัดระบบให้คำแนะนำ บริการรองรับและส่งต่อผู้ป่วยที่ชัดเจน เพื่อสามารถคัดแยกผู้ป่วยแต่ละประเภทออกจากกัน เช่น ผู้เริ่มต้นป่วยมีอาการไข้หวัดควรปฏิบัติตัวอย่างไร ควรพบแพทย์เมื่อใด ลักษณะใดที่ต้องได้รับยาต้านไวรัส ซึ่งการวางระบบจัดการในลักษณะเครือข่ายจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 2. การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยจัดระบบสื่อสารทั้งหมดให้เป็นระบบและสอดคล้องกัน

 

          สิ่ง ที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนคือ การจัดระบบโทรศัพท์สายด่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและการขอรับคำปรึกษา รวมทั้งสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ และมาตรการสุดท้ายคือ วางมาตรการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ และดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่รวดเร็ว เช่น มาตรการป้องกันในโรงเรียน ในสถานประกอบการ ในระบบขนส่งมวลชน และในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของวัคซีนป้องกันโรคให้เพียงพอต่อสถานการณ์ นพ.วิชัย กล่าว

 

          นพ. วิชัย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ สสส.ดำเนินการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกับ ประชาชน โดยเฉพาะการจัดทำระบบโทรศัพท์สายด่วน พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังมีมติให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการป้องกัน การแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009 คณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นหน่วยเชิงรุกที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมาจากหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม โดยมีนพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน เพื่อเป็นฝ่ายกำหนดแนวทางในการสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด เพื่อมีส่วนเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างทันท่วงที

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Update: 02-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ