มาร่วมเข้าใจผู้หญิง ใน “นิทรรศการช่องคลอดเชิงสัญลักษณ์”

นิทรรศการช่องคลอดเชิงสัญลักษณ์

วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2555 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (สคส.) จัดกิจกรรม “นิทรรศการช่องคลอดเชิงสัญลักษณ์” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตึก swuniplex โรงละครอโศกมนตรี ชั้น 4

ดร.เปี่ยมสุข เมนะเศวตดร.เปี่ยมสุข เมนะเศวต ประธานจัดงาน กล่าวว่า “นิทรรศการช่องคลอดเชิงสัญลักษณ์” นี้ จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ และเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าชมกิจกรรม ซึ่งได้ออกแบบ 3 กิจกรรมหลัก ให้ผู้สนใจเข้าชมไม่จำกัดวัยและเพศดังนี้

กิจกรรมที่ 1. การประกวดงานศิลปะเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับช่องคลอด (เชิงสัญลักษณ์หรือแบบนามธรรม)

กิจกรรมที่ 2. เสวนาเรื่องของสุขภาวะทางเพศและช่องคลอดเชิงสัญลักษณ์ในความคิดของเรา โดยวิทยากรจาก สคส.
และ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ

กิจกรรมที่ 3. การฉายภาพยนตร์ชื่อteeth เกี่ยวกับเรื่องช่องคลอดมีฟันสะท้อนบทลงโทษจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล jury prize award จากเทศกาลหนัง sundance film festival ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด กำหนดการ ได้ ที่นี่ ค่ะ
 

 

ที่มา: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (สคส.)
 

Shares:
QR Code :
QR Code