มอบรางวัลคลิปวิดิโอ “Euro U-Know รู้ทัน…ไม่พนันบอล”

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


มอบรางวัลคลิปวิดิโอ “Euro U-Know รู้ทัน...ไม่พนันบอล” thaihealth


สสส. มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอออนไลน์ในโครงการ "Euro U-Know รู้ทัน…ไม่พนันบอล"


นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอออนไลน์ ได้แก่ ทีม Inferno จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมYoungจะทำ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเลอะเทอะ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และรางวัลชมเชย 3 ทีม ได้แก่ ทีมแสนแสบ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีมปลาเค็ม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมตุงตาข่ยไปแล้วครับ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการ "Euro U-Know รู้ทัน…ไม่พนันบอล" จัดโดยเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมและคาดหวังให้เยาวชนรู้เท่าทันปัญหาพนันบอล ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code