มหาวิทยาลัยขานรับจัดโซนนิ่งร้านเหล้า

มหาวิทยาลัยขานรับจัดโซนนิ่งร้านเหล้า แนะควรปรับแก้การขอจดทะเบียนเปิดร้านเหล้า หลังพบสามารถขอใบอนุญาตได้ง่าย

ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย

รศ.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) กล่าวถึงกรณีการจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ว่า มาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ดีที่ช่วยดูแลนักศึกษาไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับของมึนเมา และสิ่งเสพติด แต่ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เพราะถ้าจะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริง รัฐบาลต้องออกเป็นนโยบาย และทุกหน่วยงานต้องดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน  เช่น การจดทะเบียนร้านเหล้าก็ควรออกมาตรการใหม่ เพราะเวลานี้สามารถทำได้ง่ายมาก และเป็นการทำธุรกิจบริการที่จดทะเบียนถูกมาก เพียง 800 บาท ก็สามารถจดทะเบียนเปิดร้านเหล้าได้แล้ว หรือการจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในรัศมี 300 เมตร มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งพยายามผลักดัน แต่กลับพบว่าร้านเหล้าอ้างว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยมีอำนาจอะไรในการให้ร้านเหล้าย้ายออกไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มหาวิทยาลัยทำได้อย่างเดียว คือขอความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจ ซึ่งร้านเหล้าจะร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ได้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมสรรพสามิต กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกรมการค้าที่อนุมัติให้เปิดร้านเหล้าขอให้เข้มงวดมากขึ้น

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กล่าวว่า ในส่วนของ มร.สส. ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะไม่ต้องการให้นักศึกษาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหล่านี้ แต่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก เพราะไม่ว่าจะออกมาตรการใด ๆ ก็จะดูเหมือนจะแก้ปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ สสส. รณรงค์ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ วางมาตรการลด ละ เลิก ปลูกฝังจริยธรรม เข้าค่ายอบรม ซึ่งอาจจะไม่ได้ผลมาก แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย และส่วนเรื่องการสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยได้จัดโซนนิ่งที่สูบบุหรี่บริเวณรอบมหาวิทยาลัย  4 จุด ที่แยกออกไปจากตึกเรียนและพื้นที่สำหรับนักศึกษา เพราะเข้าใจว่าการห้ามไม่ให้นักศึกษาสูบบุหรี่คงทำได้ยาก และเพื่อไม่เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจึงต้องจัดบริเวณให้เฉพาะ แต่หากพบว่า มีการสูบบุหรี่นอกพื้นที่จัดไว้ จะมีมาตรการลงโทษ เช่น ตักเตือน หรือหักคะแนน

 

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

Shares:
QR Code :
QR Code