‘มหาชัย’เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ CNN ออนไลน์


'มหาชัย'เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี thaihealth


“มหาชัย” จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จ.สมุทรสาครครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จ.สมุทรสาครครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่คลอง ชลประทานดี 7 หรือ คลองตาขำ บริเวณหน้าที่ 'มหาชัย'เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี thaihealthทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายทองคำ หลงเปลี่ยว นายก อบต.ชัยมงคล เป็นประธานจัดการแข่งขัน ร่วมกับชมรมกีฬาเรือพาย จ.สมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่ง จ.สมุทรสาคร และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


โดยในปีนี้ มีเรือจากทีมต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก และมีกองเชียร์มาคอยลุ้นตลอดสองฝั่งคลอง ส่วนการแข่งขันแบ่งออกเป็นเรือ 5 ฝีพาย เยาวชน และประชาชน จำนวน 8 ลำ, เรือยาว 23 ฝีพาย 6 ลำ, เรือยาว 30 ฝีพาย ประเภทเรือประกอบ 6 ลำ, เรือยาว  30 ฝีพาย ประเภทเรือขุด 6 ลำ และเรือยาว  55 ฝีพาย จำนวน 6 ลำ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำในด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย

Shares:
QR Code :
QR Code