มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5

featured

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา สสส.ร่วมกับ สสม.และ มอ.ปัตตานี จัดงาน มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5 มีการแสดงอาหารท้องถิ่นมุสลิมจากทุกภูมิภาค ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะในสังคมมุสลิม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/p88wyd

Shares:
QR Code :
QR Code