มทร.ธัญบุรี คิดค้น ชุดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากขยะชุมชน

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี


มทร.ธัญบุรี คิดค้น ชุดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากขยะชุมชน thaihealth


แฟ้มภาพ


หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำขยะเหลือใช้ พัฒนาผลงาน "อินโนเวสต์ : ชุดนวัตกรรมวัสดุเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง" ออกแบบรูปร่างวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ผลงานของนายประชุม คำพุฒ และนายธวัชชัย อริยะสุทธิ


นายประชุม คำพุฒ เล่าว่า "อินโนเวสต์ : ชุดนวัตกรรมวัสดุเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง" เป็นการออกแบบรูปร่างและส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ ใหม่ ใช้ขยะมูลฝอยจำนวนมากในครัวเรือน ในชุมชนที่เกิดขึ้นทุกวัน ประกอบด้วย ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือเศษโฟม และเศษกระดาษ โดยวัสดุจำพวกนี้สามารถนำมาบดย่อยให้เป็นมวลรวมละเอียดได้ไม่ยากด้วยเครื่องบดที่มีจำหน่ายทั่วไป โดยขยะมูลฝอยที่ต้นทางทั้ง ๔ ชนิดนี้ มีความเบาและมีความเหนียวในตัวเอง จึงนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ให้หมดไป (Zero waste) โดยเป็นการใช้ทรัพยากรตามหลักการ 3R ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามเป้าหมายของการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง


การผลิตเน้นที่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ขยะมูลฝอยที่ไม่มีค่า มาทำการบดย่อยเป็นมวลรวมละเอียดแทนที่มวลรวมปกติที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์แล้ว พบว่ามวลรวมจากขยะมูลฝอยจะมีความคุ้มค่ามากกว่า โดยเทคโนโลยีที่ใช้เป็นการใช้เทคโนโลยีการก่อตัวของคอนกรีต (ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นระหว่างปูนกับน้ำเป็นสารเชื่อมประสาน) และมีมวลรวมจากขยะมูลฝอยบดละเอียดเป็น มวลรวมเสริมความแข็งแรงและลดน้ำหนัก โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีนี้ คือ คอนกรีตบล็อก อิฐบล็อกปูพื้น อิฐบล็อกตัวหนอน อิฐบล็อกประสาน และแผ่นซีเมนต์บอร์ด ส่วนแผ่นฝ้าเพดาน เป็นการใช้ยิปซัมผสมกับน้ำเป็นสารเชื่อมประสาน และแผ่นใยอัดสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ จะใช้วิธีการอัดร้อนด้วยพอลิเมอร์หรือกาวที่ปราศจากสารฟอมัลดีไฮด์เป็นวัสดุเชื่อมประสาน ซึ่งวิธีการเลือกการขึ้นรูปที่เหมาะสมนี้ จะส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และสามารถนำไปใช้งานได้จริง


นายธวัชชัย อริยะสุทธิ เพิ่มเติมว่า ชุดนวัตกรรมวัสดุเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เป็นนวัตกรรมวัสดุที่ใช้ขยะมูลฝอยที่ต้นทางซึ่งไม่มีค่า ที่เกิดขึ้นทุกวัน และยากต่อการกำจัดทิ้ง เมื่อสะสมเป็นเวลานานและไม่มีการกำจัดทิ้งที่เหมาะสม ส่งผลทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อนำมาบดย่อยให้มีขนาดเล็กลง จะช่วยลดพื้นที่ในการกำจัด และยังมีลักษณะที่สามารถเป็นมวลรวมนำมาอัดเป็นก้อนโดยใช้ตัวประสานชนิดต่าง ๆ ให้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้าง ตกแต่ง หรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นั้น ก็จะได้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวัสดุจำพวกนี้เมื่ออยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์แล้ว เมื่อนำไปทำการทดสอบการแพร่และการชะละลายของโลหะหนักแล้ว พบว่าไม่มีการแพร่ของโลหะหนักและก๊าซเรดอนที่เป็นต้นเหตุของโรคมะเร็ง จึงไม่เกิดมลภาวะต่อผู้อยู่อาศัย โดยมีค่าผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนด ดังนั้น "อินโนเวสต์ " จึงเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง และตอบโจทย์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายThailand4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่


การนำ "อินโนเวสต์" ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในปัจจุบัน เน้นการใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งอาคารที่เป็นอาคารเขียว คอนโด บ้านจัดสรร และอาคารทั่วไป ตลอดจนเป็นวัสดุเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยมีข้อเด่นมากที่สุดคือมีน้ำหนักเบา เป็นฉนวนกันเสียงและกันความร้อนที่ดีกว่าวัสดุปกติประเภทเดียวกันที่จำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด โดยใช้ขยะมูลฝอยเหลือทิ้งจากต้นทางให้เกิดประโยชน์ถึงเกือบ100% โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิต ตลอดจนการใช้งานพื้นฐานทั่วไป ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีต้นทุนต่ำ ในขณะที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จึงมีความคุ้มค่าในการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมของรัฐบาล นายประชุม คำพุฒ กล่าวทิ้งท้าย


ผลงานดังกล่าวยังการันตีด้วยรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดในงาน The 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA2018) ณ เมือง Nurnberg ประเทศเยอรมัน และ รางวัลพิเศษ The 1ST Institute Inventors and Researchers in I.R.IRAN (FIRI Award) – The Best Invention จากประเทศอิหร่าน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนำไปต่อยอดขยายผลผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2549-3410

Shares:
QR Code :
QR Code