มช.เปิดศูนย์ปรึกษาปรับปรุงบ้านรับสังคมสูงวัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


มช.เปิดศูนย์ปรึกษาปรับปรุงบ้านรับสังคมสูงวัย  thaihealth


สถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รับสังคมสูงวัย เปิดศูนย์ปรึกษาปรับปรุงบ้านเหมาะสม


ดร.สุมาวลี จินดาพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า จากที่ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรสูงวัยค่อนข้างเร็วถึงกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยเฉพาะภาคเหนือเป็นภาคที่มีอัตราการสูงวัยก้าวหน้าเร็วที่สุดในประเทศ ถึง 14% ต่อปี และภายในปี พ.ศ.2573 ประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรสูงวัยมากกว่า 1 ใน 4 ของประเทศ และเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ที่สำคัญในประเทศไทยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการจะอยู่อาศัยในที่เดิม แต่ในจำนวนนี้มีบ้านพักอาศัยไม่ถึง 1% ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ทำให้ปัจจุบันความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุไทยยังถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงที่สูงมาก โดยเพศหญิงมีความเสี่ยงการพลัดตกหกล้มสูงกว่าชาย 1.5 เท่า ส่วนใหญ่จะเกิดเหตุในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ส่วนเพศชายมักจะเกิดเหตุบริเวณนอกบ้านขณะเดินทางไปกลับจากที่ทำงาน เช่น ในซอกซอย สะพาน ไร่นา แต่ความเสียหายที่ตามมาจากการหกล้มเป็นสิ่งที่น่าห่วงมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นอาการฟกช้ำ เจ็บเข่าเจ็บข้อ หรือกระดูกส่วนสำคัญหักต้องนอนพักฟื้นเป็นเดือน ทำให้การหกล้มธรรมดาส่งผลลุกลามต่อเนื่องให้โรคประจำตัวมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงเสียชีวิตได้


ดร.สุมาวลี กล่าวต่อไปว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย มช. เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และให้คำแนะนำ จัดการอบรมหรือเสวนาด้านการออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ


"เริ่มตั้งแต่การตรวจประเมินความเสี่ยงไปจนกระทั่งปรับปรุงสำเร็จ รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้และวิจัยด้านนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งนอกจากเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิติของผู้สูงอายุในชุมชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรมรองรับสังคมสูงวัย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ให้สังคมเห็นความสำคัญและพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ ผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. โทร.0-5394-2828 ต่อ 121" ดร.สุมาวลีกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code