ภูเรือเจ๋ง! จัดลอยกระทงปลอดเหล้าเป็นปีแรก

ภูเรือเจ๋ง! จัดลอยกระทงปลอดเหล้าเป็นปีแรก

วันที่่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลภูเรือ จ.เลย ได้มีการประชุมคณะทำงานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลยและผู้บริหารเทศบาลภูเรือ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน ลอยกระทงภูเรือ ปลอดเหล้าเบียร์ ปี 2554 เป็นครั้งแรก

นายนาวิน ศรีสวัสดิ์ นายนาวิน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ กล่าวว่า ทุกๆ ปี เทศบาลได้จัดงานประเพณีลอยกระทงต่อเนื่องมาทุกปี แต่ปีนี้ได้การประสานงานจาก นายพิศณุ คล้ายทิม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเลย สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนและเยาวชน จึงให้งานลอยกระทงปีนี้ ปลอดแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นครั้งแรก

โดยได้ออกประกาศเทศบาลฯ ห้ามมีการขายและดื่มภายในบริเวณงาน ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน นี้ ภายในงานจะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดดนตรีสตริงเยาวชนไทยหัวใจสีขาวปลอดเหล้า ประเพณีลอยกระทง การประกวดนางนพมาศ เป็นต้น

ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเลย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ