ภาษีเจริญเปิดตลาดนัด ‘ผักผลไม้’

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาษีเจริญเปิดตลาดนัด ‘ผักผลไม้’ thaihealth


แฟ้มภาพ


ภาษีเจริญเปิดตลาดนัด "ผักผลไม้” ในวันที่ 26 ต.ค.59 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ


นายโฆษิต อักษรชาติ ผอ.เขตภาษีเจริญ แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัด "ผัก ผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ" ในวันที่ 26 ต.ค.59 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ ภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบหาสารฆ่าแมลงตกค้าง ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดภาษีเจริญ ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ต้นอ่อนทานตะวัน สวนฝรั่งกิมจู และข้าว ธ.ก.ส. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.0-2413-0565 ต่อ 6636-6637

Shares:
QR Code :
QR Code