ภาพรวมจิตใจคนไทยเข้มแข็งขึ้น

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ภาพรวมจิตใจคนไทยเข้มแข็งขึ้น thaihealth


แฟ้มภาพ


“กรมสุขภาพจิต” เผยภาพรวมจิตใจคนไทยเข้มแข็งขึ้น หลัง 3 เดือนไม่น่าห่วง รวมพลังทำความดี ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ช่วยคนไทยใจเข้มแข็งขึ้น


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยถึงภาพรวมสภาพจิตใจของประชาชนต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หลัง 3 เดือน ว่า จากการให้บริการปฐมพยาบาลทางใจ พบ ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตทั้งหมด 5,354 ราย (ร้อยละ 0.27) จากผู้เข้ารับบริการด้านสุขภาพทั้งหมด เกือบ 2 ล้านคน ในผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 5,354 ราย พบ ภาวะเครียด ประมาณ ร้อยละ 16 เสี่ยงซึมเศร้า ร้อยละ 14 และเสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 2  ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์สวรรคตฯ โดยตรง ส่วนใหญ่มีปัญหาความเครียดส่วนตัวที่สะสมมานาน เช่น ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ การงาน โรคเรื้อรังทางกาย หรือเคยมีประวัติทำร้ายตัวเองมาก่อน เป็นต้น


ขณะที่ประมาณ ร้อยละ 4 ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช อย่างไรก็ตามสภาพจิตใจคนไทยดีขึ้น ปัญหาสุขภาพจิตพบน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากสามารถปรับตัวได้  ที่สำคัญ จากการที่พี่น้องคนไทยได้รวมพลังกันทำความดี สืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วยต้องการให้พระองค์ท่านมีความสุข นับเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของสังคมไทย ทำให้เกิดกำลังใจและมีความเข้มแข็งทางจิตใจได้เร็วขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code