ภาคใต้ตอนล่างเข้าหน้าฝน เสี่ยง 4 โรค

ที่มา :  มติชนออนไลน์


ภาคใต้ตอนล่างเข้าหน้าฝน เสี่ยง 4 โรค thaihealth


แฟ้มภาพ


สาธารณสุขเตือนประชาชนใต้ตอนล่างเข้าหน้าฝน เสี่ยง 4 โรค


นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ภาคใต้กำลังย่างเข้าช่วงฤดูฝน โรคติดต่อที่ควรระวังในช่วงนี้จึงได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งติดต่อได้ง่ายในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด โรคอาหารเป็นพิษ ที่เกิดจากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด มีสารพิษปนเปื้อน และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่นโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา


นพ.สุวิช กล่าวต่อว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงซึ่งหากป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV

Shares:
QR Code :
QR Code