ภาครัฐควรจับมือเอกชนรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

จากตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ยอดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บที่เข้าพักรักษาในรพ.ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 9 ส่วนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 25  เกี่ยวกับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านว่าในช่วง 7 วันอันตรายตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2554 ตัวเลขในภาพรวม พบอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 9 จาก 3,516 ครั้งในปี 2553 เหลือ 3,215 ครั้ง

ภาครัฐควรจับมือเอกชนรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บที่เข้าพักรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 9 จาก 3,802 ราย ในปี 2553 เหลือ 3,476 ราย สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 25 จาก 361 รายในปี 2553 เหลือ 271 ราย

อย่างไรก็ดี ในเทศกาลรื่นเริงนี้จะเกิดอุบัติเหตุควบคู่ไปกับการเฉลิมฉลองเสมอ และทุกปีหลายๆ หน่วยงานภาครัฐต่างเฝ้าระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุกันอย่างขนานใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งมีโครงการรณรงค์เตือนภัยอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์, เมาไม่ขับเปิดตัวไปรษณียบัตรหยุดความตาย, คุมเข้มการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งจุดตรวจในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จ่วยกันเชียร์ขับบ่เมา

ในด้านภาคเอกชนก็มีตัวอย่างโครงการ “จ่วยกันเชียร์ขับบ่เมา” ที่จังหวัดเชียงราย โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด, ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย, ขนส่งจังหวัดเชียงราย,นายกสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ช่วยกันรณรงค์ป้องกันลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วม

โดยนำเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและกิจกรรมพิเศษกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุจราจรจากผู้ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุรา มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย และขับรถเร็วเกินกำหนด ในเขตพื้นที่เส้นทางถนนกรมทางหลวง ถนนในเมือง และถนนในหมู่บ้าน โดยเขตพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต ซึ่งเมื่อผ่าน 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เสียชีวิต จังหวัดเชียงราย ลดลง จาก 15 ราย ในปี 2553 เหลือ 5 ราย ในปี 2554

เพียงแต่ยังไม่มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างเป็นจริงเป็นจัง หากคิดสักนิดเพื่อชาติคงจะดีไม่น้อย สุดท้ายจำนวนตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่าเพียงแต่คิดว่าต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างเอาหน้า คงไม่เกิดประโยชน์กับคนไทย

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code