ภาคประชาสังคมยืนยัน ต้านการค้าเสรี

เครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน ยืนยันเจตนาเดิมที่เคยคัดค้านการค้าเสรี สินค้าจำพวกเหล้า เบียร์ บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องจากมีผลเสียต่อสังคมระยะยาวมากกว่ารายได้ทางการค้า หากรัฐบาลฟังเสียงประชาชน ก็จะเป็นผลดีต่อสังคมในอนาคต

นายนิรุจน์ อุทธา ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน กล่าวหลังจากหารือแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน ประเด็น ผลดีผลเสียต่อการเปิดตลาดเสรีของสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน ได้เคยคัดค้านเรื่องนี้มาแล้วปีที่แล้ว แต่เนื่องจากเกรงว่า รัฐบาลโดยกรมเจรจาการค้ากระทรวงพานิชย์ จะไม่ฟังเสียงประชาชน และยืนยันจะเปิดตลาดการค้าเสรีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อีกต่อไป ทำให้เครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน ได้มีการปรึกษาหารือเพื่อแสดงท่าทีและจุดยืนที่จะคัดค้าน ต่อต้านการค้าเสรีสินค้าเหล้าบุรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกต่อไป เพราะสินค้าเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นสินค้าที่ไม่ได้ทำให้พลเมืองของประเทศฉลาดขึ้น เป็นสินค้าที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาทางสังคมต่างๆอย่างมากมาย ดังนั้น กรมเจรจาการค้า จะต้องทำหน้าที่ในการอธิบายและต่อรองให้ได้ ไม่ใช่เจรจาแล้วยังตกเป็นเบี้ยล่างของต่างชาติอยู่ตลอดไป สุดท้ายผลเสียก็จะตกกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ นายทุนเพียงไม่กี่คนได้ผลประโยชน์ แต่ลูกหลานคนไทยต้องรับกรรมในอนาคต  ทั้งนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน จะร่วมกันต่อต้านหากรัฐบาลนำสินค้าเหล้าเบียร์บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าสู่การค้าเสรีต่อไปดู

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานบน
Shares:
QR Code :
QR Code