ภาคประชาชน ยื่น ปธ.สภาฯ หนุนผ่าน กม.กองทุนสื่อฯ

เลขาฯ สมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กตะวันตก ยื่นหนังสือประธานสภาฯ ขอ ส.ส.ผ่านร่าง พ.ร.บ.กองทุนสื่อฯ ฉบับประชาชน วอนคงเนื้อหาให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นอิสระ หวังยกระดับสื่อสร้างสรรค์-สร้างการเรียนรู้เท่าทัน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่รัฐสภา นางสาววิชุดา นฤวพัฒน์ แกนนำเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว กว่า 30 คน เข้าพบ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอบคุณที่บรรจุวาระร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับประชาชน เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร   

นางสาววิชุดากล่าวว่า เครือข่ายเด็กและเยาวชนที่ทำงานด้านสื่อ มีมากถึง 91 องค์กรทั่วประเทศ อาทิ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เครือข่ายขบวนการตาสับปะรด ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มาอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมกับภาคีภาคประชาชนทั้ง 77 จังหวัด ลงนามสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ฉบับประชาชน เนื่องจากเห็นว่า มีความสำคัญในการยกระดับคุณภาพสื่อ สร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนแก่เด็ก ให้มีความเท่าทันสื่อ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.กองทุนสื่อฯ ฉบับประชาชน ได้ผ่านขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายต่อประธานรัฐสภาและผ่านขั้นตอน การตรวจสอบรายชื่อและหลักฐานตามกฎหมายจากส่วนจังหวัดต่างๆ ผ่านการลงนามรับรองจากนายกรัฐมนตรี และล่าสุดบรรจุเข้าวาระในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 พร้อมกับร่างของรัฐบาล ร่างกระทรวงวัฒนธรรม พรรคเพื่อไทย และ พรรคประชาธิปัตย์ ในวันนี้

ทั้งนี้ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว จึงขอแสดงจุดยืนและข้อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 1.ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสภาคประชาชนเสนอกฎหมายและได้บรรจุร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ฉบับประชาชน เข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ 2.ขอเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสนับสนุนหลักการสำคัญจาก ร่าง พ.ร.บ.กองทุนสื่อฯฉบับประชาชน ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารงานไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ และคงไว้ซึ่งเนื้อหาที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในทุกระดับ และ 3.ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการขอให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กว้างขวางที่สุด เพื่อข้อมูลที่รอบด้านและเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

 “เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว จะเป็นกำลังใจและเฝ้าติดตามการพิจารณากฎหมายดังกล่าวของสภาผู้แทนราษฎร อย่างใกล้ชิด เพื่อค่อยเสนอแนะ และสนับสนุนให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านการพิจารณาออกมาเป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพโดยเร็ว เป็นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กเยาวชน ครอบครัว ได้มีเกราะป้องกันที่ปลอดภัยจากการบริโภคสื่อ และการมีพื้นที่ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ ขึ้นในชุมชน สังคม” นางสาววิชุดา กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ