พ.ร.บ.เหล้าฉลุยรอออกกฎ กท.คุมเข้มโฆษณา


ห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายในสื่อทุกประเภทตลอด 24 ชั่วโมง
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภานิติบัญญัติ กล่าวว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. … เมื่อคืนวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ตนเป็นผู้เสนอขอถอนมาตรา 31/1-4 และมาตรา 32 เนื่องจากหากปล่อยให้มีการพิจารณาจะทำให้มีการโต้เถียงและยืดเยื้อ ประกอบกับประเด็นสำคัญของการโฆษณาได้ให้คำจำกัดความไว้ในมาตรา 31 ไว้อย่างครอบคลุมแล้ว คือ ห้ามการโฆษณาส่งเสริมการขายในสื่อทุกประเภทตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงห้ามแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภทด้วย แต่สามารถโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยสามารถแสดงสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตได้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงแนบท้าย


          สิ่งที่ผมของถอนออกไปเป็นรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม เช่น ประเภทสื่อโฆษณา สถานที่การโฆษณา และเวลาในการโฆษณา ซึ่งแนวทางปฏิบัติหรือข้อกำหนดเหล้านี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีควบคุมอีก แต่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะนำไปพิจารณาออกเป็นกฎหระทรวงในภายหลังแทน นพ.อำพลกล่าว


          นพ.อำพลกล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาภายรวมของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ แล้ว ถือว่าน่าพอใจ เป็นกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาส่งเสริมการขาย หรือแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภท ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ดีกว่ากฎหมายฉบับเดิมที่เปิดช่องให้ยังมีการโฆษณาส่งเสริมการขาย หรือมีพรีเซ็นเตอร์แนะนำสินค้าได้อยู่ (โฆษณาได้ในช่วงเวลา 22.00 น.-05.00 น.)


          นพ.อำพล กล่าวอีกว่า สำหรับการออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคมนั้น เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งรายละเอียดหรือข้อบังคับจะมีความเข้มข้นกว่าตัว พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่นั้น ไม่สามารถตอบได้ เพราะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งว่าจะพิจารณาออกมาอย่างไร แต่ระหว่างที่ยังรอกฎกระทรวงดังกล่าว ก็ยังคงใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ ตามเดิมไปก่อน


          นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมาธิการวิสามัญฯ จากกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เป็นกฎหมายฉบับสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นับเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติฉบับแรก ที่มีเจตนารมณ์ในการดูแลกำกับการจำหน่ายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเหตุผลทางสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนและสังคมโดยรวมมีขอบเขตการดูแลหลายด้าน ที่สธ. จะเผยแพร่สื่อสารรายละเอียดของกฎหมายให้สาธารณชนรับรู้มากขึ้นต่อเนื่องไป


          ภายหลังจาก สนช.ผ่านกฎหมายดังกล่าว นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ประชุมเพื่อเตรียมการทำงานต่อ โดยเชื่อว่าขั้นตอนการออกกฎหมายอาจยังต้องใช้เวลาระยะหนึ่งตามกระบวนการของกฎหมาย แต่ระหว่างนี้กฎหมายเดิมก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ และรายละเอียดของการออกประกาศจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ระบุไว้ตามกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมพิจารณา นพ.ณรงค์กล่าว


 


 


 


ที่มา

ข้อมูลจาก :
บ้านเมือง

ภาพประกอบ :
www.thaihealth.or.thupdate 25-12-50


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ