พื้นที่ฝนตกหนัก เตรียมแผนให้บริการประชาชน

ที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข


พื้นที่ฝนตกหนัก เตรียมแผนให้บริการประชาชน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข ให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ฝนตกหนัก โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก  เตรียมแผนป้องกันสถานพยาบาลและจัดบริการ ไม่กระทบการดูแลรักษาประชาชน


         นายแพททย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงนี้ บางพื้นที่มีฝนตกหนัก โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมและแผนการจัดบริการ ไม่ให้กระทบการดูแลรักษาประชาชน พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น ตรวจสอบความแข็งแรงของตัวอาคาร หลังคา ป้ายประกาศ ไฟส่องสว่าง ตรวจสอบระบบระบายน้ำ เตรียมสถานที่ขนย้ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สำรองยา-เวชภัณฑ์ ระบบสำรองไฟ น้ำมันเชื้อเพลิง ออกซิเจน เตรียมแผนการจัดบริการนอกสถานที่ แผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และประสานโรงพยาบาลข้างเคียงร่วมจัดบริการหากอาคารบริการหรือสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจนไม่สามารถให้บริการได้  


          สำหรับจังหวัดระนอง มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับความเสียหายจากฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2561 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลละอุ่น โรงพยาบาลสุขสำราญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง อ.เมือง จ.ระนอง ส่วนใหญ่ฝ้าเพดานและหลังคาได้รับความเสียหาย เปิดให้บริการได้ตามปกติ ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนแต่อย่างใด ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินความเสียหาย และสนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซมแล้ว  พร้อมเร่งรัดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองดำเนินการโดยเร็ว


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ