พิธีไหว้ครู’แพทย์แผนไทย’ หนุน”นวดตาบอด”สอบโรคศิลปะ

พิธีไหว้ครู'แพทย์แผนไทย' หนุน

สสส.หนุน หมอนวดไทยที่พิการทางสายตาสามารถสอบให้ประกอบโรคศิลปะได้ เพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนศิษย์ตาบอดรุ่นต่อไป เผยนวดตาบอดกว่า 1,000 คนไม่มีสิทธิ์สอบ ปัจจุบันมี 6 คน ที่ได้รับการรับรอง

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผู้พิการถือเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะอีกกลุ่มที่ทั้งรัฐและภาคส่วนต่างๆ ต้องเข้ามาร่วมทำงานกับกลุ่มคนพิการ เพื่อสร้างหรือปรับปรุงปัจจัยทางสังคมด้านต่างๆ ให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และสนับสนุนให้กลุ่มพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น สสส.จึงได้ร่วมกับภาคีต่างๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาทิ การพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และที่สำคัญคือการสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพ ตาม “โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวด” หรือหมอนวดไทย ให้คนตาบอดสามารถสอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทยเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสำหรับศิษย์ตาบอดรุ่นต่อไป

“สสส.ยังสนับสนุน และพัฒนาให้องค์กรที่เคยฝึกอบรมหมอนวดตาบอด ได้ยกระดับขึ้นเป็นสถาบันฝึกอบรมในระดับวิชาชีพ ตลอดจนได้พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และครูฝึกนวดไทยสำหรับคนตาบอดไว้เพื่อขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการสามารถพัฒนาคนตาบอดให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้แล้ว 2 รุ่น รวม 75 คน ซึ่งในรุ่นที่ 1 ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และขณะนี้กำลังสอบผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยในเดือนพฤษภาคม 2555” ทพ.กฤษดา กล่าว

นพ.ประพจน์ เภตรากาศนพ.ประพจน์ เภตรากาศ ผู้จัดการโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตา ให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย กล่าวว่า พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมานาน ในพิธีมีการกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณที่จะรักษาจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่งปีนี้มีหมอนวดที่ตาบอดเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูด้วย เพราะถือเป็นศิษย์รุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทยจำนวน 35 คน

“ก่อนหน้านี้ผู้พิการทางสายตา 1,000 กว่าคน ผ่านการเรียนการสอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแล้ว แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อขอใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ เพราะผู้ที่จะสอบได้นั้น จะต้องผ่านการอบรมจากสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 6 คนเท่านั้นที่ได้รับการรับรองแล้ว” นพ.ประพจน์กล่าว

นายพิศิษฐ์ เบญจมงคลวารี ด้านนายพิศิษฐ์ เบญจมงคลวารี ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย กล่าวว่า น่าดีใจที่อาชีพหมอนวดไทยเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา เพราะเพียงแค่ใช้มือก็สามารถหากินได้แล้ว จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกฝ่ายเข้ามาสนับสนุนคนตาบอด

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ